Connexion CRM

Other Feature

คุณสมบัติอื่นๆ

เพิ่มขีดความสามารถของคนในทีม ด้วยเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมจาก Connexion ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เอกสาร

Features of a System

จัดเก็บเอกสารแบบ Paperless ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกสบาย

Connexion มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ใช้งานง่ายเชื่อมต่อกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบได้ทันที ลดปัญหาการสูญหาย เพิ่มความสะดวกในการค้นหา สามารถแสดงตัวอย่างเอกสารได้ทันที

ลดภาระงานเอกสาร เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ครบ จบในที่เดียว

ระบบเอกสารที่สามารถเก็บเป็นหมวดหมู่ได้จากการสร้างรายการ (List) ปรับแต่งการแสดงผลในหน้ารวม (Manage list colums)และมีการแสดงตัวอย่างให้เห็น (File preview)

เพิ่มเอกสารเข้ากับข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อมูลไม่กระจัดกระจาย

เพิ่มเอกสารที่ต้องการกับข้อมูลผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสการขาย และอื่นๆด้วยการอัพโหลด จาก Url ภายนอก หรือสร้างเอง ในหน้าสรุป (summary) จะแสดงเอกสารที่ถูกเพิ่มทั้งหมดเก็บไว้ สามารถดูตัวอย่างหรือดาวน์โหลดได้

Features of a System

จัดเก็บเอกสารแบบ Paperless ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกสบาย

Connexion มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ใช้งานง่าย เชื่อมต่อกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบได้ทันที ลดปัญหาการสูญหาย เพิ่มความสะดวกในการค้นหา สามารถแสดงตัวอย่างเอกสารได้ทันที

ลดภาระงานเอกสาร เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ครบ จบในที่เดียว

ระบบเอกสารที่สามารถเก็บเป็นหมวดหมู่ได้จากการสร้างรายการ (List) ปรับแต่งการแสดงผลในหน้ารวม (Manage list colums) และมีการแสดงตัวอย่างให้เห็น (File preview)

เพิ่มเอกสารเข้ากับข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อมูลไม่กระจัดกระจาย

เพิ่มเอกสารที่ต้องการกับข้อมูลผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสการขาย และอื่นๆด้วยการอัพโหลด จาก Url ภายนอก หรือสร้างเอง ในหน้าสรุป (summary) จะแสดงเอกสารที่ถูกเพิ่มทั้งหมดเก็บไว้ สามารถดูตัวอย่างหรือดาวน์โหลดได้

การออกแบบเอกสาร

Features of a System

สะดวกขึ้นด้วยรูปแบบเอกสารที่สามารถปรับแต่ง สร้างเพิ่มได้ตามที่ต้องการ

สร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆด้ยระบบการออกแบบเอกสาร(Document designer) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบของเทมเพลตอีเมลรูปแบบใบเสนอราคา หรืออื่นๆตามที่ต้องการ

รูปแบบเอกสารที่หลากหลาย สร้างเพิ่มอีกได้ง่ายๆ

เทมเพลตอีเมล

สร้างรูปแบบของอีเมลที่หลากหลาย ไม่ซ้ำใคร แทรกรูปภาพ จัดวางเลย์เอ๊า ปรับเปลี่ยนสี ขนาดตัวอักษร บันทึกเก็บไว้เป็นเทมเพลต นำไปใช้กับอีเมลการตลาด และการส่งอีเมลอื่นๆจากในระบบ Connexion

ระบบใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาในแบบของคุณเอง แทรกโลโก้จัดวางตำแหน่ง และลักษณะอื่นๆของใบเสนอราคาได้ตามที่ต้องการ รองรับการเซ็นเอกสารออนไลน์ได้

ออกแบบได้ตามใจ

ออกแบบเอกสารอื่นๆได้ตามที่ต้องการ ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น เอกสารโปรโมชั่น เอกสารคำชี้แจง เอกสารรายละเอียดสินค้า

Features of a System

สะดวกขึ้นด้วยรูปแบบเอกสารที่สามารถปรับแต่ง สร้างเพิ่มได้ตามที่ต้องการ

สร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆด้ยระบบการออกแบบเอกสาร(Document designer) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบของเทมเพลตอีเมลรูปแบบใบเสนอราคา หรืออื่นๆตามที่ต้องการ

รูปแบบเอกสารที่หลากหลาย สร้างเพิ่มอีกได้ง่ายๆ

เทมเพลตอีเมล

สร้างรูปแบบของอีเมลที่หลากหลาย ไม่ซ้ำใคร แทรกรูปภาพ จัดวางเลย์เอ๊า ปรับเปลี่ยนสี ขนาดตัวอักษร บันทึกเก็บไว้เป็นเทมเพลต นำไปใช้กับอีเมลการตลาด และการส่งอีเมลอื่นๆจากในระบบ Connexion

ระบบใบเสนอราคา

สร้างใบเสนอราคาในแบบของคุณเอง แทรกโลโก้จัดวางตำแหน่ง และลักษณะอื่นๆของใบเสนอราคาได้ตามที่ต้องการ รองรับการเซ็นเอกสารออนไลน์ได้

ออกแบบได้ตามใจ

ออกแบบเอกสารอื่นๆได้ตามที่ต้องการ ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น เอกสารโปรโมชั่น เอกสารคำชี้แจง เอกสารรายละเอียดสินค้า

ปฏิทิน

Features of a System

ไม่พลาดกำหนดการ เห็นภาพรวมการทำงานของทีม

ใช้ระบบปฎิทินของ Connexion ในการจัดการกิจกรรม (Activities) ประเภทงาน (Mangae task) และเหตุการณ์ (Event) โดยสามารถเห็นกิจกรรมของคนอื่นที่เปิดสิทธิ์การเข้าถึง หรือมีการแชร์ให้กันได้

บริหารจัดการเวลา ประสานงานดีกว่าเดิมด้วยระบบปฏิทิน

จัดการกิจกรรมประเภทงาน (Task) และเหตุการณ์ (Event)

ทำให้การจัดการกิจกรรม (Activities)เป็นเรื่องง่ายบริหารจัดการ เรียงลำดับความสำคัญและเห็นภาพรวมก่อนหลังอย่างชัดเจน

เห็นภาพรวมกิจกรรมของคนอื่นที่แชร์ให้กัน

ประสานงานได้ดีกว่าที่เป็นมา เห็นภาพรวมได้มากกว่าที่เคยด้วยการเข้าถึงปฏิทินของคนในทีมจากการ์แชร์ปฏิทิน

Features of a System

ไม่พลาดกำหนดการ เห็นภาพรวมการทำงานของทีม

ใช้ระบบปฎิทินของ Connexion ในการจัดการกิจกรรม (Activities) ประเภทงาน (Mangae task) และเหตุการณ์ (Event) โดยสามารถเห็นกิจกรรมของคนอื่นที่เปิดสิทธิ์การเข้าถึง หรือมีการแชร์ให้กันได้

บริหารจัดการเวลา ประสานงานดีกว่าเดิมด้วยระบบปฏิทิน

จัดการกิจกรรมประเภทงาน (Task) และเหตุการณ์ (Event)

ทำให้การจัดการกิจกรรม (Activities) เป็นเรื่องง่ายบริหารจัดการ เรียงลำดับความสำคัญและเห็นภาพรวมก่อนหลังอย่างชัดเจน

เห็นภาพรวมกิจกรรมของคนอื่นที่แชร์ให้กัน

ประสานงานได้ดีกว่าที่เป็นมา เห็นภาพรวมได้มากกว่าที่เคยด้วยการเข้าถึงปฏิทินของคนในทีมจากการ์แชร์ปฏิทิน

การใช้งานจากโทรศัพท์มือถือ

Features of a System

รองรับการใช้งานจากโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มความสะดวกในการทำงานนอกสถานที่ด้วยการใช้งานจากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเลต มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันจากระบบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์

เข้าระบบได้จากทุกที่ มีความสะดวกรวดเร็ว ด้วยการใช้จากโทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงข้อมูลในระบบ Connexion จากโทรศัพท์มือถือ

เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ ทั้งการตลาด การขายย และการสนับสนุน สามารถกดโทรจากฟิลด์เบอร์โทรศัพท์ของ Connexion mobile หน้า Application ได้ทันที

การใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับตำแหน่งในแผนที่

ใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งทางแผนที่จาก Connexion mobile application ได้แก่ การค้นหาลูกค้าใกล้เคียงบนแผนที่ (Near by customer on map) การจับเวลา (Tracktime on field และ time tracker) การบันทึกตำแหน่ง (Check in -check out)

การอัพโหลดรูปภาพ/เอกสารจำนวนมากจากในโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มรูปภาพ หรือเอกสารเก็บไว้ในฟิลด์จากการใช้งานในโทรศัพท์โดยจะเห็นในฟิลด์ที่สร้างแยกไว้และในฟิลด์ document สามารถแสดงตัวอย่าง และเพิ่ม ลบข้อมูลได้ในฟิลด์ที่สร้างไว้

Features of a System

รองรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มความสะดวกในการทำงานนอกสถานที่ด้วยการใช้งานจากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็ปเลต มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันจากระบบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์

เข้าระบบได้จากทุกที่ มีความสะดวกรวดเร็ว
ด้วยการใช้จากโทรศัพท์มือถือ

การเข้าถึงข้อมูลในระบบ Connexion จากโทรศัพท์มือถือ

เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ ทั้งการตลาด การขายย และการสนับสนุน สามารถกดโทรจากฟิลด์เบอร์โทรศัพท์ของ Connexion mobile หน้า Application ได้ทันที

การใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับตำแหน่งในแผนที่

ใช้งานคุณสมบัติตำแหน่งทางแผนที่จาก Connexion mobile application ได้แก่ การค้นหาลูกค้าใกล้เคียงบนแผนที่ (Near by customer on map) การจับเวลา (Tracktime on field และ time tracker)การบันทึกตำแหน่ง (Check in -check out)

การอัพโหลดรูปภาพ/เอกสารจำนวนมากจากในโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มรูปภาพ หรือเอกสารเก็บไว้ในฟิลด์จากการใช้งานในโทรศัพท์โดยจะเห็นในฟิลด์ที่สร้างแยกไว้ และในฟิลด์ document สามารถแสดงตัวอย่าง และเพิ่ม ลบข้อมูลได้ในฟิลด์ที่สร้างไว้

การปรับแต่ง

Features of a System

มีความยืดหยุ่น ง่ายในการปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจและลูกค้าของคุณ

ปรับแต่งได้หลายระดับตามความต้องการและรูปแบบธุรกิจของคุณ สามารถเพิ่มฟิลด์การเก็บข้อมูล สร้างรายการ(List)ตามเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของรายการ สร้างรายงานและกราฟสรุปตามที่ต้องการ การจัดวาง/เรียงลำดับของแดชบอร์ด การแสดงผลแบบ Kanban การเชื่อมต่อกับระบบอื่น และอื่นๆอีกมากมายที่สามารถทำเพิ่มได้

ปรับแต่งได้มากกว่าที่คิด สร้างสิทธิ์ผู้ใช้งานที่กำหนดเองได้

สร้างรายการตามเงื่อนไข

หมดปัญหาข้อมูลเยอะ ค้นหาสิ่งที่ต้องการดูไม่เจอ สร้างรายการข้อมูลที่ต้องการเห็นเพิ่มได้ไม่จำกัด สะดวกในการดูเรียกดูในอนาคต

การสร้างรายงาน กราฟ แดชบอร์ด

สามารถเลือกสร้างรายงาน กราฟเพิ่มเองได้อย่างไม่จํากัด ตามเงื่อนไขที่กําหนดเอง เช่น Detail report, chart, pivot นำมาจัดเรียงลำดับได้เองบนหน้าแดชบอร์ด สามารถเพิ่มหน้าแดชบอร์ดใหม่เพื่อแยกประเภทรายงาน

การแสดงผลแบบ Kanban

เปลี่ยนการแสดงผลเป็นแบบ Kanban เพื่อง่ายต่อการดูข้อมูลตามสถานะของงาน สามารถกำหนดสีหรือรายละเอียดที่อยากเห็น หรือเรียกดูแบบลิสต์รายการเพื่อมุมมองที

การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ และการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้หลายระดับ ตั้งค่าให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันได้

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น และการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นๆ

ในกรณีที่ต้องการเชือมต่อกับระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบอื่น หรือมีความต้องการเฉพาะด้านอื่นๆ เรายินดีให้คำปรึกษา พูดคุยเพิ่มเติม

Features of a System

มีความยืดหยุ่น ง่ายในการปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจและลูกค้าของคุณ

ปรับแต่งได้หลายระดับตามความต้องการและรูปแบบธุรกิจของคุณ สามารถเพิ่มฟิลด์การเก็บข้อมูล สร้างรายการ (List) ตามเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของรายการ สร้างรายงานและกราฟสรุปตามที่ต้องการ การจัดวาง/เรียงลำดับของแดชบอร์ด การแสดงผลแบบ Kanban การเชื่อมต่อกับระบบอื่น และอื่นๆอีกมากมายที่สามารถทำเพิ่มได้

ปรับแต่งได้มากกว่าที่คิด สร้างสิทธิ์ผู้ใช้งานที่กำหนดเองได้

สร้างรายการตามเงื่อนไข

หมดปัญหาข้อมูลเยอะ ค้นหาสิ่งที่ต้องการดูไม่เจอ สร้างรายการข้อมูลที่ต้องการเห็นเพิ่มได้ไม่จำกัด สะดวกในการดูเรียกดูในอนาคต

การสร้างรายงาน กราฟ แดชบอร์ด

สามารถเลือกสร้างรายงาน กราฟเพิ่มเองได้อย่างไม่จํากัด ตามเงื่อนไขที่กําหนดเอง เช่น Detail report, chart, pivot นำมาจัดเรียงลำดับได้เองบนหน้าแดชบอร์ด สามารถเพิ่มหน้าแดชบอร์ดใหม่เพื่อแยกประเภทรายงาน

การแสดงผลแบบ Kanban

เปลี่ยนการแสดงผลเป็นแบบ Kanban เพื่อง่ายต่อการดูข้อมูลตามสถานะของงาน สามารถกำหนดสีหรือรายละเอียดที่อยากเห็น หรือเรียกดูแบบลิสต์รายการเพื่อมุมมองที

การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ และการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้หลายระดับ ตั้งค่าให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันได้

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น และการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นๆ

ในกรณีที่ต้องการเชือมต่อกับระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบอื่น หรือมีความต้องการเฉพาะด้านอื่นๆ เรายินดีให้คำปรึกษา พูดคุยเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อกับระบบอื่น

Features of a System

เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ มีทีมงานมืออาชีพช่วยให้คำปรึกษา

หมดความกังวลเมื่อใช้งานในระบบอื่นแล้วต้องการเปลี่ยนมาใช้ Connexion เพราะสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือระบบอื่นกับ Connexion ได้ โดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างดี

เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้จาก API

ยืดหยุ่นและเชื่อมต่อได้มากกว่าที่คิดด้วยการใช้ API

เชื่อมต่อการทํางานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ระบบบัญชี , ERP, HR, POS,E-commerce,Facebook, Line chat,Line Notify รับการแจ้งเตือนผ่านทาง Line, เชื่อมต่อกับ Power BI เพื่อดูรีพอร์ทจาก Power BI

Features of a System

เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ มีทีมงานมืออาชีพช่วยให้คำปรึกษา

หมดความกังวลเมื่อใช้งานในระบบอื่นแล้วต้องการเปลี่ยนมาใช้ Connexion เพราะสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือระบบอื่นกับ Connexion ได้ โดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างดี

เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้จาก API

ยืดหยุ่นและเชื่อมต่อได้มากกว่าที่คิดด้วยการใช้ API

เชื่อมต่อการทํางานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ระบบบัญชี , ERP, HR, POS,E-commerce,Facebook, Line chat,Line Notify รับการแจ้งเตือนผ่านทาง Line, เชื่อมต่อกับ Power BI เพื่อดูรีพอร์ทจาก Power BI

ภาพรวมรายงานสรุป

Features of a System

แสดงข้อมูลได้หลากหลาย มีรูปแบบ รายงานที่เหมาะสมให้เลือกใช้

Connexion มีข้อมูลในรายงาน ในรูปแบบมาตรฐานกว่า 16 แบบ และสามารถเลือกสร้างเพิ่มเองได้อย่างไม่จำกัด ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดเองในรูปแบบหลัก คือ Detail report, chart, pivot

เห็นภาพรวมอย่างครอบคลุม สรุปข้อมูลให้ง่ายด้วยแดชบอร์ด

ข้อมูลที่เก็บไว้ จะมีศักยภาพในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าถูกใช้ โดยใคร และนำไปใช้งานอย่างไร โดยข้อมูลบางชนิดอาจไม่มีความสำคัญใดๆเลยกับบางกรณี แต่กลับมีความสำคัญมหาศาลในอีกกรณี อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น ขีดจำกัดในการรับรู้ของบุคคลก็ย่อมลดลง ส่งผลให้ข้อมูลที่มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ถูกละเลยไปง่ายๆ Connexion CRM สามารถนำข้อมูลที่มีมากมายในรายงานต่างๆที่ดูยาก กระจัดกระจาย มาสรุปและรวมไว้ด้วยกัน ให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยแดชบอร์ด

จัดระเบียบ สร้างหมวดหมู่ เข้าถึงข้อมูลสำคัญทันที

สร้างรายงานได้ไม่จำกัด เลือกเงื่อนไขได้หลายแบบจากข้อมูลที่อยู่ในระบบ

ปรับสีกรอบรายงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของแดชบอร์ด ปรับขนาดและจัดตำแหน่งกราฟตามความต้องการ สร้างรูปแบบรายงานที่แตกต่าง เช่นรายงานสำหรับผู้บริหาร รายงานสำหรับผู้จัดการ หรือรายงานฝ่ายการตลาด ตามที่แต่ละฝ่ายเห็นสำคัญ

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น จัดสรรหน้าแดชบอร์ดได้หลากหลาย ทั้งการเพิ่มหน้า เพิ่ม tab แชร์รายงานให้ผู้ใช้งานอื่นเข้าถึงหน้าแดชบอร์ดที่สร้างไว้

สรุปข้อมูลออกมาได้ชัดเจนและหลากหลายกว่า ด้วยการสร้าง chart ได้มากถึง 8 แบบ

Features of a System

แสดงข้อมูลได้หลากหลาย มีรูปแบบรายงานที่เหมาะสมให้เลือกใช้

Connexion มีข้อมูลในรายงาน ในรูปแบบมาตรฐานกว่า 16 แบบ และสามารถเลือกสร้างเพิ่มเองได้อย่างไม่จำกัด ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดเองในรูปแบบหลัก คือ Detail report, chart, pivot

เห็นภาพรวมอย่างครอบคลุม สรุปข้อมูลให้ง่ายด้วยแดชบอร์ด

ข้อมูลที่เก็บไว้ จะมีศักยภาพในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าถูกใช้โดยใคร และนำไปใช้งานอย่างไร โดยข้อมูลบางชนิดอาจไม่มีความสำคัญใดๆเลยกับบางกรณี แต่กลับมีความสำคัญมหาศาลในอีกกรณี อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น ขีดจำกัดในการรับรู้ของบุคคลก็ย่อมลดลง ส่งผลให้ข้อมูลที่มีศักยภาพในการสร้างประโยชน์ถูกละเลยไปง่ายๆ Connexion CRM สามารถนำข้อมูลที่มีมากมายในรายงานต่างๆที่ดูยาก กระจัดกระจาย มาสรุปและรวมไว้ด้วยกัน ให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยแดชบอร์ด

จัดระเบียบ สร้างหมวดหมู่ เข้าถึงข้อมูลสำคัญทันที

สร้างรายงานได้ไม่จำกัด เลือกเงื่อนไขได้หลายแบบจากข้อมูลที่อยู่ในระบบ

ปรับสีกรอบรายงาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของแดชบอร์ด ปรับขนาดและจัดตำแหน่งกราฟตามความต้องการ สร้างรูปแบบรายงานที่แตกต่าง เช่นรายงานสำหรับผู้บริหาร รายงานสำหรับผู้จัดการ หรือรายงานฝ่ายการตลาด ตามที่แต่ละฝ่ายเห็นสำคัญ

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น จัดสรรหน้าแดชบอร์ดได้หลากหลาย ทั้งการเพิ่มหน้า เพิ่ม tab แชร์รายงานให้ผู้ใช้งานอื่นเข้าถึงหน้าแดชบอร์ดที่สร้างไว้

สรุปข้อมูลออกมาได้ชัดเจนและหลากหลายกว่า ด้วยการสร้าง chart ได้มากถึง 8 แบบ

ตำแหน่งในแผนที่

Features of a System

เก็บข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้นด้วยระบบตำแหน่งในแผนที่

ด้วยความสามารถในการเก็บข้อมูลตำแหน่งในแผนที่ได้หลายหมวดหมู่ของ Connexion ทั้งผู้สนใจ/กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า(ผู้ติดต่อ/บริษัท) ทำให้สามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งการติดตาม ตรวจสอบตำแหน่ง วางแผนการเดินทาง และออกรายงานหรือกราฟสรุปที่เกี่ยวข้องได้ทันที

ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติพิกัดในแผนที่

เชื่อมโยงข้อมูลกับพิกัดในแผนที่

พิกัดในแผนที่จะถูกเชื่อมกับกิจกรรมของเซลล์ ที่อยู่ผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บริษัทสามารถนำข้อมูลที่มีมาออกรายงาน หรือกราฟสรุปได้ทันที เช่น รายงานการเข้าพบลูกค้าที่แสดงตำแหน่งการ Check in- check out

การค้นหาลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงบนแผนที่
(Nearby customer on map)

แสดงตำแหน่งข้อมูลที่เลือกเช่น ผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมายลูกค้า(ผู้ติดต่อ/บริษัท) ในพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดรัศมีการแสดงผลที่ต้องการได้

การวางแผนเส้นทางการเดินทาง
(Route planner)

กําหนดเส้นทาง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เลือก ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนไปสู่ผู้ติดต่อ(Contact)

บันทึกข้อมูลการ Check-in และ Check out

เก็บข้อมูลตำแหน่ง ตรวจสอบการเข้าพื้นที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากการ Check-in และ Check out

การติดตามการทำงานของทีมแบบสด
(Live tracking)

ติดตามการทํางาน เห็นตำแหน่งที่ปรากฎในแผนที่แบบ real-time

Features of a System

เก็บข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น ด้วยระบบตำแหน่งในแผนที่

ด้วยความสามารถในการเก็บข้อมูลตำแหน่งในแผนที่ได้หลายหมวดหมู่ของ Connexion ทั้งผู้สนใจ/กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า(ผู้ติดต่อ/บริษัท) ทำให้สามารถนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งการติดตาม ตรวจสอบตำแหน่ง วางแผนการเดินทาง และออกรายงานหรือกราฟสรุปที่เกี่ยวข้องได้ทันที

ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
ด้วยคุณสมบัติพิกัดในแผนที่

เชื่อมโยงข้อมูลกับพิกัดในแผนที่

พิกัดในแผนที่จะถูกเชื่อมกับกิจกรรมของเซลล์ ที่อยู่ผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บริษัทสามารถนำข้อมูลที่มีมาออกรายงาน หรือกราฟสรุปได้ทันที เช่น รายงานการเข้าพบลูกค้าที่แสดงตำแหน่งการ Check in- check out

การค้นหาลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงบนแผนที่ (Nearby customer on map)

แสดงตำแหน่งข้อมูลที่เลือกเช่น ผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมายลูกค้า(ผู้ติดต่อ/บริษัท) ในพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดรัศมีการแสดงผลที่ต้องการได้

การวางแผนเส้นทางการเดินทาง (Route planner)

กําหนดเส้นทาง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เลือก ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนไปสู่ผู้ติดต่อ(Contact)

บันทึกข้อมูลการ Check-in และ Check out

เก็บข้อมูลตำแหน่ง ตรวจสอบการเข้าพื้นที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากการ Check-in และ Check out

การติดตามการทำงานของทีมแบบสด (Live tracking)

ติดตามการทํางาน เห็นตำแหน่งที่ปรากฎในแผนที่แบบ real-time

การทำงานแบบอัตโนมัติ

Features of a System

มีระบบการทำงานอัตโนมัติกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลาย

Connexion มีระบบการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลาย สามารถตั้งค่าได้ตามความเหมาะสม แจ้งเตือนได้หลายแบบ

มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ

crm, CRM SOFTWEAR

กำหนดเงื่อนไข และรูปแบบของการทำงานอัตโนมัติได้หลากหลาย

Connexion มีรูปแบบมาตรฐานการทำงานอัตโนมัติ(Work flow) เช่น การแจ้งเตือนต่างๆ สามารถปรับแต่งแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติอื่นๆได้เองตามที่ต้องการ

crm, CRM SOFTWEAR
Features of a System

มีระบบการทำงานอัตโนมัติ กำหนดเงื่อนไขได้หลากหลาย

Connexion มีระบบการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลาย สามารถตั้งค่าได้ตามความเหมาะสม แจ้งเตือนได้หลายแบบ

มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ

กำหนดเงื่อนไข และรูปแบบของการทำงานอัตโนมัติได้หลากหลาย

Connexion มีรูปแบบมาตรฐานการทำงานอัตโนมัติ(Work flow) เช่น การแจ้งเตือนต่างๆ สามารถปรับแต่งแก้ไขได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติอื่นๆได้เองตามที่ต้องการ

การวิเคราะห์ RFM

Features of a System

พัฒนาระบบการขายด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (RFM)

  • R – Recency การซื้อครั้งล่าสุด
  • F – Frequency ความถี่ในการซื้อ
  • M – Monetary ปริมาณการซื้อ

Connexion มีความง่ายปรับแต่งและตั้งค่ารูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการทำ RFM

การวิเคราะห์ RFM ใน Connexion

รายงานและ Dashboard RFM ใน Connexion

แสดงข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบรายงาน ที่สามารถสร้างกราฟแล้วนำเสนอขึ้นแดชบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลยิ่งขึ้น

Features of a System

พัฒนาระบบการขายด้วยการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (RFM)

  • R – Recency การซื้อครั้งล่าสุด
  • F – Frequency ความถี่ในการซื้อ
  • M – Monetary ปริมาณการซื้อ

Connexion มีความง่ายปรับแต่งและตั้งค่ารูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการทำ RFM

การวิเคราะห์ RFM ใน Connexion

รายงานและ Dashboard RFM ใน Connexion

แสดงข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบรายงาน ที่สามารถสร้างกราฟแล้วนำเสนอขึ้นแดชบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลยิ่งขึ้น

การค้นหาข้อมูลในระบบ

Features of a System

เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาทั้งระบบ

เข้าถึงข้อมูลในระบบ Connexion ได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่นจากการใช้คำค้นหา สามารถใช้การค้นหาในการคัดกรองข้อมูลได้(Filter Search)

ค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม

การค้นหาทั้งระบบ (Global search)

ค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการจากทั้งระบบ (Global search) จะแสดงข้อมูลจากคําที่ค้นหาโดยแยกหมวดหมู่และมีการเน้นสีคําที่ใช้ค้นหาข้อมูลนั้นๆเพื่อให้ง่ายในการดูข้อมูล

การค้นหาทั้งแบบรวดเร็ว (Quick search)

ค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการจากทั้งระบบแบบรวดเร็ว (Quick search) เพียงพิมพ์ตัวอักษรขึ้นต้น ระบบจะแสดงข้อมูลจากคําที่ตรงกันให้เลือกดูข้อมูลได้ทันที

การค้นหาแยกตามหมวดหมู่ (List search)

ใช้การค้นหา (search) ในแต่ละหมวดหมู่ของหน้ารายการที่ต้องการ เพื่อคัดกรองข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น สามารถเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมากได้ในคลิกเดียว

Features of a System

เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาทั้งระบบ

เข้าถึงข้อมูลในระบบ Connexion ได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่นจากการใช้คำค้นหา สามารถใช้การค้นหาในการคัดกรองข้อมูลได้(Filter Search)

ค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม

การค้นหาทั้งระบบ (Global search)

ค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการจากทั้งระบบ (Global search) จะแสดงข้อมูลจากคําที่ค้นหาโดยแยกหมวดหมู่และมีการเน้นสีคําที่ใช้ค้นหาข้อมูลนั้นๆเพื่อให้ง่ายในการดูข้อมูล

การค้นหาทั้งแบบรวดเร็ว (Quick search)

ค้นหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการจากทั้งระบบแบบรวดเร็ว (Quick search) เพียงพิมพ์ตัวอักษรขึ้นต้น ระบบจะแสดงข้อมูลจากคําที่ตรงกันให้เลือกดูข้อมูลได้ทันที

การค้นหาแยกตามหมวดหมู่ (List search)

ใช้การค้นหา (search) ในแต่ละหมวดหมู่ของหน้ารายการที่ต้องการ เพื่อคัดกรองข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น สามารถเรียงลำดับข้อมูลจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมากได้ในคลิกเดียว