Connexion CRM

อะไรที่ช่วยระบบงานขายได้บ้าง

ในกระบวนการขายที่เกิดขึ้น จะมีขั้นตอน วิธีการขาย รวมถึงการติดตามงานขายต่างๆขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ การวางแผนจัดการกระบวนการขายที่ดีย่อมช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในทางเลือกที่ธุรกิจชั้นนำนิยมใช้คือนำซอร์ฟแวร์ระบบขายเข้ามาช่วย หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมขาย ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ โดยใน Connexion CRM มีคุณสมบัติเด่นที่ช่วยในระบบงานขายได้ 3 ประการด้วยกัน คือ

1.อีเมลเทมเพลต

อีเมลเทมเพลตเป็นรูปแบบอีเมลที่มีการสร้างไว้ก่อนแล้ว ซึ่งจะช่วยให้การติดต่อลูกค้าทำได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการตอบกลับที่ช้า สามารถเลือกรูปแบบที่กำหนดไว้แล้วส่งให้ลูกค้าได้ทันทีในกรณีที่มีการตอบกลับเป็นรูปแบบมาตรฐาน เช่น การแสดงความขอบคุณ(Thank note) ลดเวลาในการพิมพ์ข้อความที่ซ้ำไปซ้ำมา ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดของข้อความหรือรูปแบบการจัดวางตำแหน่ง(Layout) ของอีเมล ทำให้อีเมลที่ส่งไปหาลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือ ดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 

Connexion CRM ให้ความยืดหยุ่นแก่ในการสร้างเทมเพลตอีเมลที่หลากหลาย มีตัวออกแบบอีเมลที่สามารถช่วยสร้างเนื้อหา กำหนดสไตล์ และแทรกรูปภาพได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเทมเพลตอีเมลที่สร้างขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมในการเขียนอีเมลแบบโต้ตอบ ใช้เพียงแค่ฟังก์ชันลากและวาง

2.การทำงานแบบอัตโนมัติ(Workflow) และการแจ้งเตือน(Notification)

ในการขายที่มีกระบวนการหลายขั้นตอน หรือมีการเปลี่ยนสถานะ เช่น สถานะของโอกาสการขาย(Opportunity stage) การทำงานแบบอัตโนมัติจะช่วยให้ข้อมูลมีการอัพเดตเป็นปัจุบัน ลดความผิดพลาดจากการลืมเปลี่ยนสถานะต่างๆได้ 

Connexion CRM มีระบบการทำงานอัตโนมัติ(Workflow) ที่สามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลาย สามารถตั้งค่าได้ตามความเหมาะสม และตั้งค่าการแจ้งเตือนได้หลายแบบ เพื่อไม่ให้คุณพลาดกำหนดการต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

3.ระบบใบเสนอราคา

งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายมักจะมีรายละเอียดจำนวนมาก และมีความสำคัญ จึงมักทำให้เกิดการเสียเวลาในแบ่งงานมาทำเอกสารงานขายแทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่ลูกค้าอย่างเต็มที่ การมีระบบใบเสนอราคาจะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาก ลดความล่าช้าในการประสานงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลผิด ข้อมูลใบเสนอราคาไม่ตรงกับข้อมูลใบแจ้งหนี้ เป็นต้น

Connexion CRM สร้างเอกสารงานขายได้จากระบบใบเสนอราคา โดยดึงข้อมูลจากการขาย รายชื่อผู้ติดต่อ หรือบริษัทเข้ามาได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เพิ่มสินค้าและจำนวนสินค้า แก้ไขเพิ่มเติมคำอธิบายสินค้า คำนวณภาษี ค่าขนส่ง ส่วนลดที่หลายหลาย มีมีรูปแบบเอกสารมาตรฐาน และสามารถสร้างรูปแบบเอกสารเองได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีระบบอนุมัติใบเสนอราคาซึ่งสามารถส่งผ่านอีเมล ช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.การนำข้อมูลมาวิเคราะห์

การเก็บข้อมูลในระบบ CRM มีจุดเด่นที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วัดผล ประเมินอย่างเป็นรูปธรรม มีการอัพเดตและเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ทำให้การติดตามงานขายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล มีจุดมุ่งหมาย บนพื้นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง สามารถเห็นได้จากรายงานหรือแดชบอร์ดที่ระบบขายเหล่านั้นได้สร้างไว้เพื่อรองรับการแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย 

Connexion CRM มีข้อมูลในรายงาน ในรูปแบบมาตรฐานกว่า 16 แบบ และสามารถเลือกสร้างเพิ่มเองได้อย่างไม่จำกัด ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดเอง ทำให้คุณสามารถติดตามการขายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของธุรกิจและกลยุทธ์ที่เลือกใช้ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและปรับแดชบอร์ดได้ตามต้องการ