Connexion CRM

Connexion CRM

เริ่มต้นใช้งาน Connexion CRM

Connexion CRM มีเครื่องมือครบถ้วนที่จำเป็นสำหรับการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า มีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลาย ปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน ทั้ง B2B และ B2C ช่วยให้คุณสามารถบริหารงานขาย จัดการข้อมูล รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ใช้งานง่าย มีรูปแบบภาษาไทย ลดเวลาและการประสานงานที่ซ้ำซ้อน เริ่มต้นใช้งานวันนี้ หรือติดต่อขอ Demo ในฟีเจอร์ที่คุณสนใจ

Features of a System

Connexion CRM ประกอบด้วย

การขาย

ระบบขายที่ช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับระบบใบเสนอราคาที่สร้างรูปแบบเอกสารเองได้

POPULAR SALE FEATURES

การตลาด

โมดูลการตลาดที่มีฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย ช่วยจัดการผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาสู่ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันดี ด้วยการจัดการแคมเปญ และอีเมลการตลาด

POPULAR MARKETING FEATURES

การบริการลูกค้า

สนับสนุนลูกค้าอย่างยืดหยุ่นด้วย ระบบรับข้อร้องเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ ไม่ตกหล่น

POPULAR SUPPORT FEATURES

อื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมที่ส่งเสริมการทำงานของคุณให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย และเหมาะสมกับ ธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น

POPULAR OTHERS FEATURES

our customers

ลูกค้าของเรา

การขาย

ระบบขายที่ช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับระบบใบเสนอราคาที่สร้างรูปแบบเอกสารเองได้
การจัดการผู้ติดต่อ & บริษัท
การจัดการโอกาสทางการขาย
อีเมลเทมเพลต
เอกสารงานขาย ระบบใบเสนอราคา
การเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย
กิจกรรม - งาน/เหตุการณ์
รายงานสรุป
การใช้งานจากโทรศัพท์
การเช็คอิน - เช็คเอ้าท์
ตัวติดตามเวลา
ตําแหน่งในแผนที่

การขาย

ระบบขายที่ช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับระบบใบเสนอราคาที่สร้างรูปแบบเอกสารเองได้
การจัดการผู้ติดต่อ & บริษัท
การจัดการโอกาสทางการขาย
อีเมลเทมเพลต
เอกสารงานขาย ระบบใบเสนอราคา
การเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย
กิจกรรม - งาน/เหตุการณ์
รายงานสรุป
การใช้งานจากโทรศัพท์
การเช็คอิน - เช็คเอ้าท์
ตัวติดตามเวลา
ตําแหน่งในแผนที่

การตลาด

โมดูลการตลาดที่มีฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย ช่วยจัดการผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาสู่ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันดี ด้วยการจัดการแคมเปญ และอีเมลการตลาด
การจัดการผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
อีเมลการตลาด
อีเมลเทมเพลต
การจัดการแคมเปญ
กิจกรรม - งาน/เหตุการณ์
รายงานสรุป
การใช้งานจากโทรศัพท์
การเช็คอิน - เช็คเอ้าท์
ตัวติดตามเวลา
ตําแหน่งในแผนที่

การตลาด

โมดูลการตลาดที่มีฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย ช่วยจัดการผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย พัฒนาสู่ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์อันดี ด้วยการจัดการแคมเปญ และอีเมลการตลาด
การจัดการผู้สนใจ/ลูกค้าเป้าหมาย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
อีเมลการตลาด
อีเมลเทมเพลต
การจัดการแคมเปญ
กิจกรรม - งาน/เหตุการณ์
รายงานสรุป
การใช้งานจากโทรศัพท์
การเช็คอิน - เช็คเอ้าท์
ตัวติดตามเวลา
ตําแหน่งในแผนที่

การบริการลูกค้า

สนับสนุนลูกค้าอย่างยืดหยุ่นด้วย ระบบรับข้อร้องเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ ไม่ตกหล่น
ระบบรับข้อร้องเรียน
ระบบ FAQ - คำถามที่พบบ่อย
ระบบ Telephony
รายงานสรุป

การบริการลูกค้า

สนับสนุนลูกค้าอย่างยืดหยุ่นด้วย ระบบรับข้อร้องเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ ไม่ตกหล่น
ระบบรับข้อร้องเรียน
ระบบ FAQ - คำถามที่พบบ่อย
ระบบ Telephony
รายงานสรุป

อื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมที่ส่งเสริมการทำงานของคุณให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย และเหมาะสมกับ ธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น
รายงานสรุป
เอกสาร
การอัพโหลดหลายไฟล์
การออกแบบเอกสาร
ปฏิทิน
การปรับแต่ง
การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
การใช้งานจากโทรศัพท์
การเช็คอิน - เช็คเอ้าท์
ตัวติดตามเวลา
ตําแหน่งในแผนที่
ข้อมูลบริเวณตําแหน่งใกล้เคียง
การทำงานแบบอัตโนมัติ
การวิเคราะห์ RFM

อื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมที่ส่งเสริมการทำงานของคุณให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย และเหมาะสมกับ ธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น
รายงานสรุป
เอกสาร
การอัพโหลดหลายไฟล์
การออกแบบเอกสาร
ปฏิทิน
การปรับแต่ง
การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
การใช้งานจากโทรศัพท์
การเช็คอิน - เช็คเอ้าท์
ตัวติดตามเวลา
ตําแหน่งในแผนที่
ข้อมูลบริเวณตําแหน่งใกล้เคียง
การทำงานแบบอัตโนมัติ
การวิเคราะห์ RFM