Connexion CRM

การบริการลูกค้าและ FAQ

การบริการลูกค้า การดูแลลูกค้าหลังการขาย เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเมื่อเราสามารถปิดการขายสำเร็จแล้ว การสร้างความเชื่อใจและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในบริการหลังการขาย มีผลโดยตรงต่อการกลับมาซ้ำหรือสั่งสินค้าซ้ำอีกครั้ง ทำให้เกิดยอดขายเพิ่มมากขึ้นในจำนวนลูกค้าเท่าเดิม โดยคุณสมบัติเด่นๆที่จะพูดถึงในบทความนี้ มี 2 อย่าง คือ

 

ระบบ Ticket

ในระบบ CRM จะใช้คำที่แตกต่างกันสำหรับการดูแลลูกค้า สำหรับ Connexion CRM ใช้เป็นระบบตั๋ว(Ticket) ซึ่งเป็นการเก็บข้อร้องเรียนของลูกค้าทั้งหมดเข้ามารวมศูนย์ไว้ในที่เดียว ลดปัญหาการตกหล่นดูแลไม่ทั่วถึงและประสานงานกันไม่ดีพอ ระบบ CRM ที่ดีจะมาพร้อมกับคุณสมบัติในการช่วยคัดกรองและค้นหา รวมถึงติดตามปัญหาของลูกค้าที่ทำได้อย่างทั่วถึง

ในกรณีของ Connexion CRM นั้นสามารถดึงข้อมูลลูกค้าจากในระบบมาทันที รวดเร็วและถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการเพิ่มข้อมูลเอง สามารถสร้างฟิลด์เพิ่มให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริการของแต่ละธุรกิจ และติดตามข้อร้องเรียนในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

คำถามที่พบบ่อย หรือ FAQ ย่อมาจาก Frequently asked questions เป็นการรวบรวมปัญหาที่เคยเกิดขึ้น วิธีการแก้ไขและการดำเนินการเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนที่ทำให้เกิดการเสียเวลาแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้น หรือพบเจอได้บ่อยๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือให้บริการเบื้องต้นเป็นแนวทางในมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ไวขึ้นจากการเปลี่ยนพนักงานมาแทนคนเดิม ลดปัญหาในการฝึกอบรมเบื้องต้นได้

Connexion CRM มีระบบ FAQ ที่ช่วยเสริมให้งานบริการทำได้ดียิ่งขึ้น สามารถอัพเดตแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย