Connexion CRM

การตลาดในงานขาย การตลาด แคมเปญ

การตลาดนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับงานขายเป็นอย่างมาก แต่ความคาดหวังในผลลัพธ์นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ความคาดหวังของการตลาดคือการให้มีคนรู้จักสินค้า แต่ความคาดหวังในงานขายคือการปิดการขายให้ได้ จึงทำให้กลยุทธ์ที่ใช้จะมีความแตกต่างกัน เพราะการปิดการขายได้มักจะต้องมุ่งเน้นไปที่การถามคำถามและนำเสนอให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งในทางการตลาดไม่จำเป็นต้องมุ่งไปที่การนำเสนอให้ตอบโจทย์ของลูกค้ามากขนาดนั้น แต่เน้นการใช้สื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และการจดจำแบรนด์ของสินค้าเป็นหลักมากกว่า ในระบบงานขายหรือ CRM อาจมีคุณสมบัติทางการตลาดเข้ามาช่วยเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าไปด้วยกัน โดยคุณสมบัติที่น่าสนใจ มี 2 ประการ คือ

 

1.อีเมลการตลาด(Email marketing)

อีเมลการตลาด คือ หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย(Lead) และลูกค้าของเราอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งเป้าหมายของอีเมลการตลาดนั้นมักจะถูกใช้ในการประชาสัมพันธ์ นำเสนอข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ สาเหตุที่อีเมลการนั้นมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และสิ่งสำคัญที่สุดคือสามารถประเมินผลลัพธ์ มีการติดตามและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปต่อยอดได้หลากหลาย เช่น จำนวนครั้งการเปิดอ่าน การคลิกที่เกิดขึ้น หรือการยกเลิกการรับข่าวสาร(Unsubscribe)

ในระบบอีเมลการตลาดของ Connexion CRM สามารถออกแบบรูปแบบเก็บไว้เป็นเทมเพลต จัดวางตำแหน่ง(Lay out) เลือกใช้รูปภาพประกอบได้อย่างง่ายดาย มีการเก็บข้อมูลที่อีเมลการตลาดอย่างเป็นระบบ การบอกสถานะ ติดตามและแสดงสถิติของอีเมลการตลาด สามารถทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน นำข้อมูลที่มีไปทำรายงานหรือแสดงในแดชบอร์ดเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น

 

2.แคมเปญ(Campaign)

แคมเปญ คือ กลยถทธ์ที่ธุรกิจใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจน นับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้แบรนด์หรือสินค้าของเราเข้าไปสู่การจดจำของลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงมีผลในการเพิ่มยอดขายจากการซื้อสินค้าหลังจากแคมเปญเริ่มต้นขึ้นด้วย ระบบขายหรือ CRM บางอันจะมีการบริหารและวัดผลแคมเปญรวมอยู่ด้วย

เช่นเดียวกับ Connexion CRM ที่เก็บข้อมูลแคมเปญอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลลูกค้า และโอกาสทางการขายที่เกิดขึ้นจากแคมเปญ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เข้าถึงและค้นหาได้ง่าย สามารถเห็นภาพรวมได้จากรูปแบบของรายงานหรือแดชบอร์ด(Report and Dashboard)