Connexion CRM

sales planning

5 วิธีและเคล็ดลับการวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ

5 วิธีและเคล็ดลับการวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ

          

          การวางแผนการขายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทุกธุรกิจที่จะช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินเริ่มต้นกระบวนการในธุรกิจเพื่อให้กระบวนการขายสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถวัดผลได้ ซึ่งกลยุทธ์การวางแผนการขายที่ดีจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้าหากเรามีกลยุทธ์การวางแผนที่ไม่แข็งแรงมากพอก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาส หรือเป็นไปตามเป้าหมายได้ยาก

          ในบทความนี้ได้รวบรวมองค์ประกอบวิธีและเทคนิคสำคัญที่จะช่วยชี้ทางสร้างกลยุทธ์การวางแผนการขายที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณให้ประสบความเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย ด้วย 5 วิธีการวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

สารบัญ

วิธีการวางแผนการขายในธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

1. กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน

กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน

          ขั้นตอนแรกในการสร้างกลยุทธ์การวางแผนการขายที่แข็งแกร่ง คือ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในสิ่งที่สำคัญด้วย เช่น การกำหนดเป้าหมายรายได้ (Revenue) กำไร (Profit) และส่วนแบ่งการตลาด(Market Share) ตลอดจนถึงเป้ายอดขายสำหรับสมาชิกในทีมขายแต่ละคน และวางเป้าหมายการขายในแต่ละช่วงเวลา เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

2. กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือกลุ่มการตลาดของธุรกิจของเรา

กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือกลุ่มการตลาดของธุรกิจของเรา

          ขั้นตอนที่ 2 เราต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการทำการตลาดคือใคร รู้ว่าความต้องการของลูกค้าของเราคืออะไรอย่างชัดเจน โดยสามารถใช้วิธีการทำการตลาดแบบ STP Analysis ที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์การวิเคราะห์เลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Marketing Segmentation) โดยทำการวิจัยข้อมูลประชากร จิตวิทยา และพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจของเรา วิธีนี้เป็นเครื่องมือส่วนนึงที่ช่วยให้เราสร้างแผนการขายที่มีประสิทธิภาพได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นได้ แต่ก็ยังมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์การวางงแผนการขายอยู่อีกด้วยที่เราสามารถเลือกมาประยุกต์กับธุรกิจของเราได้

          ซึ่งความต้องการหรือพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ธุรกิจปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ลูกค้าและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้า หรือปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจของเราเสมอเช่นกัน

          นอกจากนี้ยังมีช่องทางที่เรายังสามารถศึกษา หรือวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม หรือสถิติพฤติกรรมของประชากรในประเทศไทยจากรายงานประจำปีจาก DataReportal  Digital 2023 : Thailand  ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลสถิติประชากรของประเทศไทยบนโลกออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถเป็นตัวช่วยให้คุณวางแผนการขายสำหรับธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Digital 2023: Thailand report

3. พัฒนากลยุทธ์การขาย

พัฒนากลยุทธ์การขาย

          เมื่อเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจนและกลุ่มการตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายธุรกิจ หรือสินค้าของเราแล้ว ในขั้นตอนถัดไปเราสามารถที่จะเริ่มพัฒนากลยุทธ์การขายของเราได้โดยกำหนดช่องทางการขาย หรือช่องทางที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นสามารถมองเห็นสินค้าที่เรานำเสนอได้มากที่สุด ซึ่งช่องทางการขายของแต่ละธุรกิจก็จะมีช่องทางที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทธุรกิจ เช่น  

ช่องทางการขายสำหรับประเภทธุรกิจขายของออนไลน์ 

  • Facebook Page 

  • Instagram

  • Tiktok

  • Line Shopping

  • Shopee

  • Lazada

  • Website

4. มองภาพรวมการขายในอนาคต หรือ การพยากรณ์การขาย

มองภาพรวมการขายในอนาคต หรือ การพยากรณ์การขาย

          การมองภาพรวมการขายในอนาคตเป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งสำหรับการวางแผนการขาย เนื่องจากสามารถช่วยคาดการณ์การขายของธุรกิจในอนาคตโดยพิจารณาจากผลสรุปยอดขายที่ได้ โดยการวิเคราะห์ภาพรวมการขายที่ผ่านมาเพื่อใช้วางแผนสำหรับแนวโน้มของการตลาดในอนาคต 

          ซึ่งการพยากรณ์การขายจะช่วยให้ธุรกิจปรับแผนการตลาดและกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงของการตลาดและพฤติกรรมการซื้อขายอย่างรวดเร็ว

Connexion CRM สามารถสร้างรายงาน(Report) โดยมีรูปแบบมาตรฐานกว่า 16 แบบ และสามารถสร้างเพิ่มเองได้ไม่จำกัดตามเงื่อนไขที่กำหนดเองทั้งในรูปแบบตารางและกราฟประเภทต่างๆ ที่สามารถช่วยวางแผนการขาย สำหรับการพยากรณ์การขายให้มีประสิทธิภาพตามการตลาดในอนาคต

5. ติดตามความคืบหน้าการขายอย่างสม่ำเสมอ

ติดตามความคืบหน้าการขายสม่ำเสมอ

          สิ่งที่สำคัญที่สุดตลอดกระบวนการวางแผนการขายคือ การติดตามและเช็คความคืบหน้าการขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เราแน่ใจว่าเรายังดำเนินการตามเส้นทางการวางแผนการขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยติดตามกระบวนการขายของธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว มีการขายไหนที่ใกล้ปิดการขาย มีจำนวนการขายใดที่ยังไม่ปิดการขาย และปิดการขายไปแล้วเท่าไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขายที่ตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่จะทำให้เราสูญเสียลูกค้าไป

การติดตามกระบวนการขาย

Connexion CRM มีเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการขายของธุรกิจ ช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าถึง บันทึกและเก็บการขายอย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการการขายได้ในที่เดียว รวมถึงเห็นภาพรวมการขายและติดตามได้อย่างไม่ตกหล่น ลดภาระของทีมขาย ประหยัดเวลา และเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย ทำยอดขายได้มากขึ้น
 

สรุป

          การวางแผนการขายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในทุกธุรกิจ โดยกลยุทธ์การวางแผนการขายที่แข็งแกร่งจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายยอดขายของคุณได้ โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ระบุกลุ่มตลาดเป้าหมาย พัฒนากลยุทธ์การขาย มองภาพรวมการขายสำหรับอนาคต และติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการขาย 

          คุณสามารถสร้างแผนการขายที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ด้วยการวางแผนและการดำเนินการที่ถูกต้องและตรงจุด ซึ่งจะสามารถทำให้การวางแผนการขายของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายการขายและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้

          ซึ่งในการจัดการหรือบริหารการขายอย่างเป็นระบบ หรือการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อเนื่องไม่ตกหล่น สิ่งที่จะเข้ามาเป็นเบื้องหลังช่วยบริหารจัดการกระบวนการขายนี้ได้คือ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือระบบ CRM ( Customer Relationship Management) รู้จักระบบ CRM มากยิ่งขึ้นอ่านต่อที่บทความระบบ CRM คืออะไร ? และประโยชน์ 3 ข้อของระบบ CRM